Grupo Tot

A Gruptot quan ens referim a oci educatiu fem referència a un temps lliure que busca el desenvolupament de la persona. Aquest temps és fonamental en el seu desenvolupament, i és llavors quan s' han de treballar certes àrees que seran imprescindibles per a la seva qualitat humana: habilitats socials, valors, hàbits saludables i salut física a través de l' esport, creativitat... En definitiva, claus per al seu creixement no només físic i intel·lectual, sinó també social i afectiu.

Podem afirmar que l' educació en el temps lliure, o millor dit el lleure educatiu, constitueix una de les eines més valuoses per al desenvolupament integral de la persona, així com el creixement de conductes positives.

La conclusió a la qual arribem, a més de la possibilitat de facilitar la conciliació familiar, les activitats que pertanyen al marc del lleure educatiu són una eina que, emmarcades en la pedagogia de l' oci, poden contribuir al desenvolupament vital de la persona i de la seva salut integral, a través de coneixements, valors, actituds i habilitats diverses.

Ofertes de treball relacionades

Grupo Tot
Província de valència
Monitor/a escoles d'estiu i campaments

 Gruptot, projectes de gestió serveis educatius, lleure i lleure.